Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει στις εγκαταστάσεις ιδιόκτητο τμήμα Service των προϊόντων της Trimble που διαθέτει στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά. Το τμήμα service διαθέτει πλήρη σειρά ανταλλακτικών για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν βλαβών που θα προκύψουν στα προϊόντα της Trimble που αντιπροσωπεύει. DSC00041 

Το τμήμα service της εταιρείας Geotech έχει πιστοποιηθεί και εξουσιοδοτηθεί από το αρμόδιο τμήμα της κατασκευάστριας εταιρείας Trimble το οποίο και του έχει αποδώσει τον τίτλο Trimble Certified Service Center. Για την διατήρηση του παραπάνω τίτλου, το τμήμα service της Geotech ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Trimble.

Σημειώνεται ότι πολιτική της Trimble είναι η πιστοποίηση και εξουσιοδότηση τμημάτων service για την επισκευή των προϊόντων της καθώς και η διάθεση ανταλλακτικών στα συγκεκριμένα τμήματα service ΜΟΝΟ αν πληρούνται οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

 • το προσωπικό που επανδρώνει τα τμήματα service να έχει πραγματοποιήσει τις ανάλογες εκπαιδεύσεις στο κεντρικό τμήμα service της Trimble στην Γερμανία, στα συγκεκριμένα προϊόντα για τα οποία πιστοποιείται
 • το τμήμα service διαθέτει τα προτεινόμενα από την Trimble εργαλεία και εγκαταστάσεις.

Σήμερα,το τμήμα service της Geotech αποτελεί μέλος του νέου προγράμματος της Trimble, Preferred Service Provider Alliance Membership, για τα ανεξάρτητα τμήματα service. Ο συγκεκριμένος τίτλος αποτελεί την ανώτερη βαθμίδα πιστοποίησης ανεξάρτητου service από την Trimble και χορηγείται μετά από λεπτομερή έλεγχο της Trimble στο προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, τα εργαλεία, το διατιθέμενο stock ανταλλακτικών και την τεχνογνωσία του κάθε ανεξάρτητου τμήματος service.

Ως μέλος του νέου προγράμματος της Trimble, Preferred Service Provider Alliance Membership, το τμήμα service της Geotech έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 • προτεραιότητα στην επικοινωνία με την Trimble (απευθείας μέσω τηλεφώνου ή μέσω e-mail) για την γρηγορότερη επισκευή κάθε οργάνου
 • έλεγχο του τμήματος σέρβις της Geotech από την Trimble ανά δύο χρόνια ώστε να επιβεβαιώνεται ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις σωστής λειτουργίας
 • επανεκπαίδευση του προσωπικού σε ετήσια βάση για όλα τα προϊόντα (παλιά & νέα)
 • συμμετοχή σε σεμινάρια ενημέρωσης της Trimble σχετικά με τα τμήματα service.

Το τμήμα service της Geotech διαθέτει:

 • πλήρη γκάμα ειδικών εργαλείων τόσο της Trimble όσο και άλλων οίκων
 • ειδική διάταξη πρισμάτων (απλών και ενεργών) & στόχων DR υψηλής ακρίβειας που ελέγχονται και πιστοποιούνται περιοδικά μετρήσεις από δύο μόνιμες βάσεις, χρησιμοποιώντας το πρότυπο διακριβωμένο γεωδαιτικό σταθμό της Trimble GDM 640M με p/n:571202005 & s/n:64110206, που παρέχει για το σκοπό αυτό η Trimble στα Trimble Certified Service Centers
 • κατάλληλη διάταξη σταδιών (Barcode & μετρικών)
 • διάταξη ειδικών στόχων για την ρύθμιση κάμερας γεωδαιτικών σταθμών
 • διάταξη ειδικών καθρεπτών του οίκου Linos, ώστε να επιτυγχάνονται εντός του τμήματος σέρβις μετρήσεις αποστάσεων άνω των είκοσι μέτρων
 • μόνιμη βάση μήκους 180 μέτρων, πιστοποιημένη με τον παραπάνω πρότυπο γεωδαιτικό σταθμό της Trimble.
 • δύο collimators, ενός απλού τριπλού τηλεσκοπίου και ενός Trimble μονού τηλεσκοπίου με CCD κάμερα για την πλήρη και σωστή ρύθμιση του αποστασιόμετρου των γεωδαιτικών σταθμών.
 • ειδικές διατάξεις για την ρύθμιση και τον έλεγχο τρικοχλίων, στυλεών και γενικά όλων των παρελκόμενων του τοπογραφικού εξοπλισμού.

Το τμήμα service της Geotech είναι πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, που αφορά την καταλληλότητα, το μέγεθος και την καθαριότητα του χώρου του τμήματος service, την μηχανογραφική του υποδομή καθώς και την διαθεσιμότητα του κατάλληλου service software και των αναβαθμίσεων αυτού.

Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζουν ένα εγγυημένο service του εξοπλισμού σας ώστε αυτός να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του. Τέλος το τμήμα service της εταιρείας Geotech παρέχει επισκευή εντός 24 ωρών γιαόλα τα προϊόντα για τα οποία είναι πιστοποιημένο από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Authorized Service Center Certificate
Untitled-3
fbtwinyoutube

online shop 2 small