Ενοικίαση Robotic Trimble S3

 

Ο εξοπλισμός ενοικίασης, περιλαμβάνει:

1x Robotic γεωδαιτικό σταθμό Trimble S3 2''
1x Χειριστήριο TSC3 με ενσωματωμένο radio modem και φορτιστή
1x Τρίποδα
1x Robotic σετ στοχοφόρου με πρίσμα Trimble 360°
2x μπαταρίες Li-ion 4.4Ah, 11,1V με ταχυ-φορτιστή 2 θέσεων

Trimble20S320app20TSC220urban20693

 Ρομποτικός γεωδαιτικός σταθμός Trimble S3, γωνιακή ακρίβεια 2’’, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Πλήρης απομακρυσμένη διαχείριση. Αποτύπωση/ χάραξη  από ένα μόνο άτομο!
• Εμβέλεια χωρίς πρίσμα DR στα 400m. 
• Ομοαξονικό laser pointer.
• Τεχνολογία Trimble MagDrive™. 
• Αναζήτηση στόχου για παρακολούθηση και μέτρηση σε 2-10 δευτερόλεπτα!
• Χειριστήριο TSC3 με λειτουργικό Windows. 
• Δυνατότητα εισαγωγής ενεργού χάρτη σε μορφή CAD.
• Διαθέτει θύρες RS232 και USB Cllient.
• Λογισμικό πεδίου Trimble Survey Controller το οποίο  διαθέτει πλήρες πακέτο τοπογραφικών εφαρμογών, γεωμετρικών υπολογισμών και οδοποιίας.
• Ενσωματωμένα προγράμματα πεδίου για επίλυση οδεύσεων, οπισθοτομία, χάραξη, χάραξη μελέτης οδοποιίας, εμβαδομέτρησης.

Κατά την παραλαβή, γίνεται επίδειξη του εξοπλισμού σε εφαρμογές πεδίου αλλά και της διαδικασίας εξαγωγής δεδομένων.


Τιμή ενοικίασης: 100€/ημέρα με ελάχιστο διάστημα ενοικίασης τις δύο ημέρες ενώ ισχύουν ειδικές τιμές για μακροχρόνιες μισθώσεις


Untitled-3
fbtwinyoutube

online shop 2 small