Ενοικίαση Trimble M3

Ο εξοπλισμός ενοικίασης, περιλαμβάνει:

1x Γεωδαιτικό σταθμό Trimble M3 5’’
1x Τρίποδα
1x Σετ στοχοφόρου
2x μπαταρίες και ταχυ-φορτιστή 2 θέσεων

TrimbleM3 app_port_421

 

Ο προσφερόμενος γεωδαιτικός σταθμός  Trimble M3 έχει γωνιακή ακρίβεια 5’’ με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:


• Λειτουργία μέτρησης χωρίς πρίσμα στα 300m. 
• Laser pointer.
• Ατέρμονη κίνηση.
• Laser κέντρωση.
• Εσωτερική μνήμη 128 ΜΒ.
• USB θύρα επικοινωνίας με Η/Υ.
• Υποδοχή για USB stick.
• Διάρκεια μπαταρίας έως 26 ώρες.
• Λειτουργικό περιβάλλον Windows.
• Πλήρες αλαφαριθμητικό πληκτρολόγιο.
• Λογισμικό πεδίου Trimble Access, με πλήρες πακέτο τοπογραφίας και γεωμετρικών υπολογισμών (Καταβιβασμός υψομέτρου, Μετρήσεις πολικών σημείων, Έκκεντρο σημείο, Υψόμετρο απρόσιτου σημείου, Ορισμός κατακόρυφου επιπέδου, Απόσταση σημείου από γραμμή, Αποστάσεις μεταξύ, Χάραξη, Πύκνωση ευθυγραμμιών).
• Ενσωματωμένα προγράμματα πεδίου για επίλυση οδεύσεων, οπισθοτομία, χάραξη, χάραξη μελέτης οδοποιίας, εμβαδομέτρησης.

Κατά την παραλαβή, γίνεται επίδειξη του εξοπλισμού σε εφαρμογές πεδίου αλλά και της διαδικασίας εξαγωγής δεδομένων.


Τιμή ενοικίασης: 85€/ημέρα με ελάχιστο διάστημα ενοικίασης τις δύο ημέρες ενώ ισχύουν ειδικές τιμές για μακροχρόνιες μισθώσεις


Untitled-3
fbtwinyoutube

online shop 2 small