Εγκαταστάσεις εξόρυξης πετρελαίου

oil-rig-resizedΤα κορυφαία προϊόντα της Trimble σε εργασίες κατασκευής εγκαταστάσεων εξόρυξης πετρελαίου στη θάλασσα.

Η εργασία περιλαμβάνει αρχικά την πλοήγηση της πλατφόρμας πετρελαίου στην ακριβή θέση που πρέπει να εγκατασταθεί. Το σύστημα πλοήγησης αποτελείται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές στους οποίους είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Trimble HYDROPro - Construction Rig, συστήματα DGPS, γυροσκοπική πυξίδα και τηλεμετρικά συστήματα για τη μετάδοση δεδομένων από την πλατφόρμα.
Στο λογισμικό Trimble HYDROPro απεικονίζονται σε πραγματικό χρόνο τα σημεία στα οποία γίνονται μετρήσεις θέσης, ώστε να φαίνεται κάθε στιγμή η κίνηση της πλατφόρμας αλλά και η κίνηση των τμημάτων της που είναι βυθισμένα στο νερό. Με την μετάδοση των δεδομένων από απόσταση εξασφαλίζονται ασφαλείς συνθήκες εργασίας του προσωπικού και ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχήματος.

Untitled-3
fbtwinyoutube

online shop 2 small