Υδρογραφικές αποτυπώσεις

dredgingΥδρογραφικές αποτυπώσεις παράκτιας ζώνης ή ανοιχτής θάλασσας που εξυπηρετούν εφαρμογές εξόρυξης υποθαλάσσιων ορυκτών, σύνταξης ναυτικών χαρτών, προστασίας λιμένων, προστασίας του περιβάλλοντος κ.α.

Οι υδρογραφικές αποτυπώσεις πραγματοποιούνται συνήθως με σκάφος που κινείται σε προκαθορισμένες διαδρομές υπό την καθοδήγηση του υδρογραφικού λογισμικού της Trimble HYDROPro (βλ. εικόνα).  Το λογισμικό επιτρέπει την ταυτόχρονη συλλογή συντεταγμένων των σημείων στο βυθό (οριζόντια θέση και βάθος) αλλά και της τρέχουσας στάθμης του νερού. Η εταιρία μας εξασφαλίζει τη δυνατότητα της συνεχούς και ακριβούς υδρογραφικής αποτύπωσης εκτεταμένων περιοχών καλύπτοντας τις απαιτήσεις ακρίβειας οποιασδήποτε εξειδικευμένης θαλάσσιας εφαρμογής.

Untitled-3
fbtwinyoutube

online shop 2 small