Τοποθέτηση πυλώνων στη θάλασσα

marine-pillingΤέτοιου είδους εργασίες γίνονται συνήθως στο πλαίσιο μεγάλων κατασκευών (π.χ. γέφυρες) και απαιτείται πολύ υψηλό επίπεδο ακρίβειας. Ο εξοπλισμός της Trimble καθιστά κάθε στάδιο της εργασίας ευκολότερο και πιο οικονομικό, από άποψη χρόνου και κόστους.

Για την τοποθέτηση των πυλώνων χρησιμοποιούνται δορυφορικά συστήματα και ψηφιακοί χωροβάτες της Trimble, με τα αντίστοιχα λογισμικά πεδίου και γραφείου. Η χρήση των δορυφορικών συστημάτων σε συνδυασμό με τη λήψη διορθώσεων από μόνιμους σταθμούς αναφοράς βελτιώνει την ακρίβεια της εργασίας. Ο εξοπλισμός της Trimble χρησιμοποιείται επίσης στην ίδρυση δικτύων ελέγχου και στις επίγειες μετρήσεις ακριβείας στις ακτές.

Untitled-3
fbtwinyoutube

online shop 2 small