Δίκτυο σταθμών αναφοράς Geotech Ε.Π.Ε.

Η εταιρεία μας  εχει εγκαταστησει ιδιωτικους σταθμους αναφοράς καλυπτοντας έτσι κατά τόπους ανάγκες παροχής διαφορικών διορθώσεων. Μέχρι τωρα οι σταθμοί λιετουργούν σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο και Καρδίτσα παρέχοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο ή για εκ των υστέρων επεξεργασία.

Οι συντετγμένες των σταθμών αναφοράς, προκύπτουν μετά από συνόρθωση με τους γειτονικούς σταθμούς HEPOS.

Γέρακας Αττικής

Από το τέλος του 2005, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, λειτουργεί συνεχώς μόνιμος Σταθμός Αναφοράς. Το λογισμικό διαχείρισης του σταθμού αναφοράς είναι το Trimble GPSBase.Τα δεδομένα του σταθμού συλλέγονται με ρυθμό καταγραφής 5 sec και διατηρούνται στην μορφή. Τ02 (εσωτερικό format Trimble) και RINEX. Επίσης παρέχονται δεδομένα RTK με ρυθμό 1 Hz, μέσω GPRS σύνδεσης. Τα δεδομένα διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ήδη η εταιρεία μας έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την διάθεση δεδομένων μέσω FTP server, προσβάσιμο από την ιστοσελίδα μας.  Για περισσότερες πληροφορίες για την χρήση του σταθμού αναφοράς, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

Χρήσιμες διευθύνσεις:

Επικοινωνία με σταθμό Trimble NetR5: http://62.103.135.44:8087/

Δεδομένα RTK: http://62.103.135.44:8001/

 


Θεσσαλονίκη

Ο  μόνιμος σταθμός αναφοράς λειτουργεί  στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ, την οποία και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Τα δεδομένα του σταθμού συλλέγονται με ρυθμό καταγραφής 5 sec και διατηρούνται στην μορφή. T02(εσωτερικό format Trimble). Επίσης παρέχονται δεδομένα RTK και DGPS, μέσω GPRS σύνδεσης. Τα δεδομένα διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Οι συντετγμένες του νέου  Σταθμού Αναφοράς, προκύπτουν μετά από συνόρθωση με τους γειτονικούς σταθμούς HEPOS.

Χρήσιμες διευθύνσεις:

Επικοινωνία με σταθμό Trimble NetR5: http://94.70.193.35:8080/

(Για την είσοδο, χρησιμοποιήστε User Name: geotech & Password: geotech)

Δεδομένα πραγματικού χρόνου για RTK & DGPS σε μορφή RTCM 2.3: http://94.70.193.35:8002/

Δεδομένα πραγματικού χρόνου για RTK  & DGPS σε μορφή  CMR+ (εσωτερικό format Trimble) : http://94.70.193.35:8001/

Δεδομένα για εκ των υστέρων επεξεργασία T02 (εσωτερικό format Trimble): ftp://94.70.193.35 στο port 21

(Για την είσοδο στο ftp site, χρησιμοποιήστε User Name: geotech & Password: geotech)

 


Αγρίνιο

Ο δέκτης λειτουργεί από τις αρχές του 2010. Τα δεδομένα του σταθμού συλλέγονται με ρυθμό καταγραφής 5 sec και διατηρούνται στην μορφή .T02 (εσωτερικό format Trimble). Επίσης παρέχονται δεδομένα RTK μέσω GPRS σύνδεσης.

Χρήσιμες διευθύνσεις:

Επικοινωνία με σταθμό Trimble NetR5: http://213.16.183.178/

(Για την είσοδο, χρησιμοποιήστε User Name: geotech & Password: trimble)

 


Καρδίτσα

Ο δέκτης λειτουργεί από τον Μάιο του 2011 στo γραφέιο του κ.Τρύφωνα Χατζόπουλου, τον οποίo και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Τα δεδομένα του σταθμού συλλέγονται με ρυθμό καταγραφής 5 sec και διατηρούνται στην μορφή .T02 (εσωτερικό format Trimble). Επίσης παρέχονται δεδομένα RTK μέσω GPRS σύνδεσης.

Χρήσιμες διευθύνσεις:

Επικοινωνία με σταθμό Trimble NetR5: http://195.97.102.41:8317

(Για την είσοδο, χρησιμοποιήστε User Name: geotech & Password: geotech)

 


Untitled-3
fbtwinyoutube

online shop 2 small