Νέο συμβόλαιο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για το HEPOS

 

Την Τετάρτη 30/5/2012 η Trimble υπέγραψε με την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ νέο τριετές συμβόλαιο για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του ελληνικού συστήματος εντοπισμού HEPOS. Η Geotech ως αντιπρόσωπος της Trimble στην Ελλάδα και την Κύπρο παρέχει την τεχνογνωσία της και το ανθρώπινο δυναμικό στην Trimble για την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια του νέου συμβόλαιου.

 

HEPOSantenna

Ως γνωστόν η Trimble, και η Geotech σαν αντιπρόσωπος αυτής στην Ελλάδα και την Κύπρο,  ήταν η ανάδοχος εταιρεία για την «προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση του πλήρως λειτουργικού και έτοιμου προς χρήση Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού - HEPOS (Hellenic Positioning System)» μετά από διεθνή διαγωνισμό που έγινε το 2007. Η Trimble ολοκλήρωσε και παρέδωσε προς χρήση το HEPOS στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ AE εντός των χρονικών ορίων και των ορίων του προϋπολογισμού που προέβλεπε ο διεθνής διαγωνισμός.  Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και της δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος , η Trimble υπέγραψε με την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ διετές συμβόλαιο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης αυτού το οποίο ολοκληρώθηκε το 2011. Ηδη, το νέο συμβόλαιο της Trimble με την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ βρίσκεται σε ισχύ κα και με τον τρόπο εγγυόμαστε την απρόσκοπτη λειτουργία του HEPOS για τρία ακόμα χρόνια προσφέροντας στον έλληνα μηχανικό ένα αξιόπιστο σύστημα εντοπισμού που υπεύθυνα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να εντάξει τρισδιάστατα και σωστά την κάθε του εργασία σε οποιοδήποτε ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς και προβολής.

Untitled-3
fbtwinyoutube

online shop 2 small